วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

notebook ใหม่กว่าใครๆมาแย้ว แอ๊ปไว้ตั้งนานวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์
การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows XP

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer คลิกขวาไดร์ฟที่ต้องการทำ Scan Disk เลือก Properties
2. คลิกที่แท็บ Tools จากนั้นคลิกที่ Check Now3. คลิกเครื่องหมายถูกที่ Scan for and attempt recovery of bad sectors แล้วคลิก Start


4. รอสักครู่เครื่องจะทำการ Scan Disk5. เมื่อเครื่องทำการ Scan Disk เสร็จก็จะรายงานได้ทราบ ให้คลิก OKหมายเหตุ• ขณะที่ทำการ Scan Disk ไม่ควรเปิดโปรแกรมใด ๆ • Automatically fix errors เป็นการกำหนดให้ทำการแก้ไขปัญหาที่พบโดยอัตโนมัติ เมื่อพบข้อผิดพลาดขึ้น